ஆகஸ்ட் மாத பயிற்சி விவரங்கள்17.08.2018 - முருங்கை இலையில் இருந்து மதிப்பு சேர்க்கப்பட்ட பொருட்கள் தயாரிப்பு பயிற்சி

21.08.2018 - நீடித்த நிலையான வருவாய் கொடுக்கும் பழ மரங்கள் சாகுபடி தொழில்நுட்ப பயிற்சி

23.08 To 25.08.2018 - பண்ணை வருமானத்தை மூன்று மடங்காக ஒருங்கிணைந்த விவசாய உத்திகள்

28.08 To 29.08.2018 - சிறிய முதலீட்டில் அதிக வருவாயை உருவாக்குகின்ற தோட்டக்கலைத் துறையின் சுயதொழில் வேலைவாய்ப்பு பயிற்சி


* அனைத்து பயிற்சிக்கும் கட்டணம் வசூலிக்கப்படும்
* கட்டணத்தின் பேரில் விடுதி வசதி உள்ளது