திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர்
 (காலியாக உள்ளது)
Dr. வி. சீனிவாசன் 
தொ. நு. வ -(கால்நடை அறிவியல்)
திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் (பொறுப்பு)
 
Ph: +91 99429 78486
Email: srinitutkvk@gmail.com
            pcscadkvk@gmail.com
திருமதி. சு. சுமதி 
தொ. நு. வ - (மனையியல்)
 
Ph: +91 99429 78538
Email: sumathikvk@yahoo.co.in
திரு. ப . வேல்முருகன் 
தொ. நு. வ - (தோட்டக்கலை)
 
Ph: +91 98421 72554
Email: velshort2007@gmail.com
திரு. ஆ. முருகன் 
தொ. நு. வ - (உழவியல்) 
 
Ph: +91 75988 69175
mail-semburmurugan@gmail.com
 
 
தொ. நு. வ - (பயிர் பாதுகாப்பு)  &
தொ. நு. வ - (மீன்வளம்)
(காலியாக உள்ளது)
திரு. க. தாமோதரன்
பண்ணை மேலாளர்
 
Ph: +91 89732 36470
Email: @gmail.com
திரு. ஜோ. ஜோவி
கணினி உதவியாளர்
 
Ph: +91 99429 78688
Email: jovemca@gmail.com
திரு. ஐ. ஜெய குமார்
ஆய்வக உதவியாளர்
 
Ph: +91 99429 78497 
Email: jeyajoel2010@gmail.com
திரு. S. S. கணேசன்
கணக்காளர் 
 
Ph: +91 9942978500
Email: ganeshpanichar@gmail.com
திருமதி. S. விமலா
ஜூனியர் சுருக்கெழுத்தாளர்
 
Ph: +91 9942978509
Email: @gmail.com
திரு. டோமினிக் ஜேம்ஸ்
ஓட்டுனர்
 
Ph: +91 9487765100
Email: @gmail.com
திரு. குலாம் ரசூல் பாபு
ஓட்டுனர்
 
Ph: +91 9940720489
Email: @gmail.com
திரு. V. சேவியர்
உதவியாளர்
 
Ph: +91 99429 78494
Email: @gmail.com
திரு. ராஜேஷ்
உதவியாளர்
 
Ph: +91 99429 78488
Email: @gmail.com