முதுகலை விஞ்ஞானி மற்றும் தலைவர்
 (காலியாக உள்ளது)
Dr. வி. சீனிவாசன் 
முதுகலை விஞ்ஞானி மற்றும்
தலைவர்(பொறுப்பு)
தொ.நு.வ -(கால்நடை அறிவியல்)
Ph: +91 99429 78486
Email: srinitutkvk@gmail.com
திருமதி. சு. சுமதி 
தொ.நு.வ - (மனையியல்)
 
Ph: +91 99429 78538
Email: sumathikvk@yahoo.co.in
 திரு. ப. வேல்முருகன் 
தொ.நு.வ - (தோட்டக்கலை)
 
Ph: +91 98421 72554
Email: velshort2007@gmail.com
திரு. ஆ. முருகன் 
தொ.நு.வ - (உழவியல்) 
 
Ph: +91 75988 69175
Email-semburmurugan@gmail.com
திரு. பி. கே. முத்துகுமார் 
தொ.நு.வ - (பயிர் பாதுகாப்பு) 
 
Ph: +91 9043103053
Email-kana448@gmail.com
 திரு. சி. பகவத்சிங்  
தொ.நு.வ - (வேளாண் விரிவாக்கம்) 
 
 
Ph: +91 7598375871
Email-smsaetutikvk@gmail.com
திரு. க. தாமோதரன்
பண்ணை மேலாளர்
 
 
Ph: +91 9843731069
Email: dhamubhama@gmail.com
 
 
திரு. ஜோ. ஜோவி
கணினி உதவியாளர்
 
Ph: +91 99429 78688
Email: jovemca@gmail.com
திரு. இ. ஜெயக்குமார் 
ஆய்வக உதவியாளர்
 
Ph: +91 99429 78497 
Email: jeyajoel2010@gmail.com
திரு. S. S. கணேசன்
கணக்காளர் 
 
 
Ph: +91 9942978500
Email: ganeshpanichar@gmail.com
திரு. அ. சிவ பாலசுப்பிரமணியன்
ஜூனியர் சுருக்கெழுத்தாளர்
 Ph: +91 9791595601
Email:
sivabalasubramanian591994@gmail.com
திரு. டோமினிக் ஜேம்ஸ்
ஓட்டுனர்
 
Ph: +91 9487765100
Email: @gmail.com
திரு. குலாம் ரசூல் பாபு
ஓட்டுனர்
 
Ph: +91 9940720489
Email: @gmail.com
திரு. V. சேவியர்
உதவியாளர்
 
Ph: +91 99429 78494
Email: @gmail.com
திரு. K. ராஜேஸ்வரன்
உதவியாளர்
 
Ph: +91 99429 78488
Email: @gmail.com