டிசம்பர் மாத பயிற்சி விவரங்கள்

 

03.12.2019 - நாற்றங்கால் மேலாண்மை

 

04.12.2019 - மாடித்தோட்டம் மற்றும் செங்குத்து தோட்டம் அமைத்தல் மற்றும் பராமரித்தல்

 

05.12.2019 - புறக்கடை கோழி வளர்ப்பு முறைகள்  

 

06.12.2019 - பசு மாடு வளர்ப்பு மற்றும் பராமரிப்பு 

 

06.12.2019 - தேனீ வளர்ப்பு

 

19.12.2019 - பாலில் இருந்து மதிப்புகூட்டப்பட்ட பொருட்கள் தயாரித்தல்

 

21.12.2019 - தோட்டக்கால் பண்ணையத்தில் அங்கக வேளாண்மை

 

30.12.2019 - விவசாயிகளுக்கான வேளாண் இணையதளங்கள் மற்றும் அலைபேசி செயலிகள்

 

குறிப்பு

முன்பதிவு அவசியம்
பயிற்சி நேரம் காலை 10 மணி முதல் 4மணி வரை
பயிற்சி கட்டணம் ரூ. 150/-
கட்டணத்தின் பேரில் விடுதி வசதி உண்டு
மேலும் தகவலுக்கு: 0461 - 2269306 / 7598375871